Vorig resultaat Volgend resultaat

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2014 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2014

(in miljoenen euro's) 2014 2013*
Gerealiseerde resultaten     
Resultaat over de verslagperiode 180 -43
     
Niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen die na eerste opname (mogelijk) worden geclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening    
Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten 4 -1
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen -14 11
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity  -4 0
Belastingen op posten die na eerste opname (mogelijk) worden gereclassificeerd naar de winst- en verliesrekening 3 -3
  -11 7
Niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen die na eerste opname nooit worden geclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening    
Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen 3 2
Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity methode 3 1
Belastingen op posten die nooit worden gereclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening -1 -1
  5 2
     
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen -6 9
     
Totaalresultaat over de verslagperiode 174 -34
     
Toe te rekenen aan:    
De aandeelhouder van de vennootschap 174 -34
Minderheidsbelang 0 0
     
Totaalresultaat over de verslagperiode 174 -34

De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen (klik hier voor meer informatie).