Vorig resultaat Volgend resultaat

Herzien geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 Schattingen en beoordelingen

Overige gewijzigde richtlijnen

  • IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening en aanpassingen in IAS 27. De invoering van deze richtlijn heeft niet geleid tot wijzigingen in de jaarrekening 2014.
  • IFRS 12 Toelichtingen ten aanzien van belangen in andere entiteiten. De toepassing van deze richtlijn heeft geleid tot additionele toelichtingen in de jaarrekening 2014.
  • IAS 32 Saldering  van financiĆ«le activa en financiĆ«le verplichtingen. De invoering van deze richtlijn heeft niet geleid tot wijzigingen in de jaarrekening 2014.