Vorig resultaat Volgend resultaat

Overige opbrengsten Geactiveerde productie eigen gebruik

Bedrijfslasten

Bedrijfslasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben respectievelijk waarin de levering van goederen en diensten aan afnemers plaatsvindt.