Vorig resultaat Volgend resultaat

14 Voorzieningen 16 Crediteuren en overige schulden

15 Overlopende posten

Onder de overlopende posten is met name de verplichting opgenomen voor vernieuwing van spooraansluitingen. Als gevolg van nieuwe inzichten ontstaan uit verkopen van individuele spooraansluitingen is de verplichting met betrekking tot vernieuwing van de spooraansluitingen voor een bedrag van € 27 miljoen vrijgevallen in 2014.