Vorig resultaat Volgend resultaat

18 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 20 Kosten personeel

19 Opbrengsten

De opbrengsten kunnen als volgt worden uitgesplitst naar opbrengstcategorieën:

  2014 2013
Reizigersvervoer 3.410 3131
Knooppuntontwikkeling en -exploitatie 558 591
Overige activiteiten 53 67
Intra groep eliminaties  -88 -105
Totaal omzet 3.933 3684
Overige opbrengsten 211 189
Totaal opbrengsten 4144 3873

Onder omzet knooppunt ontwikkeling en -exploitatie is een bedrag begrepen van
€ 68 miljoen (2013: € 131 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten.