Vorig resultaat Volgend resultaat

20 Kosten personeel 22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden en Geactiveerde produktie eigen bedrijf

21 Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

  2014 2013
Afschrijvingskosten Materiële vaste activa 306 320
Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten 7 7
Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa 19 8
Totaal afschrijvingskosten 332 335
     
Bijzondere waardeverminderingen en terugneming Materiële vaste activa -2 274
Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten 2 1
Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa 0 0
Totaal bijzondere waardeverminderingen 0 275
     
Totaal 332 610