Vorig resultaat Volgend resultaat

21 Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 23 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden en Geactiveerde produktie eigen bedrijf

Verbruik grond-en hulpstoffen en voorraden

  2014 2013
Materiaalverbruik 270 298
Energieverbruik 203 187
     
Totaal 473 485

Geactiveerde produktie eigen bedrijf

De geactiveerde productie eigen bedrijf bevat de direct toerekenbare personeelskosten en kosten voor materialen die gebruikt zijn bij de constructie van activa voor eigen gebruik. Dit heeft met name betrekking op de revisie van treinen.