Vorig resultaat Volgend resultaat

22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden en Geactiveerde produktie eigen bedrijf 24 Infraheffing en concessievergoeding

23 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

  2014 2013
Kosten van uitbesteed werk 94 133
Schoonmaakkosten 73 72
Onderhoudswerkzaamheden 110 105
Automatiseringskosten 173 155
     
Totaal 450 465