Vorig resultaat Volgend resultaat

23 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 25 Overige bedrijfslasten

24 Infraheffing en concessievergoeding

De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse treinconcessies bedroeg in 2014 € 394 miljoen (2013: € 358 miljoen). De gebruiksvergoeding voor de Engelse treinconcessie bedroeg in 2014 € 357 miljoen tegenover € 329 miljoen in 2013. De gebruiksvergoeding voor de Duitse railinfrastructuur bedroeg in 2014 € 28 miljoen (2013: € 21 miljoen).