Vorig resultaat Volgend resultaat

24 Infraheffing en concessievergoeding 26 Nettofinancieringsresultaat

25 Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten, huur- en leasekosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen.

  2014 2013
Wettelijke controles 1,3 1,7
Andere assuranceopdrachten 0,1 1,4
Belastingadviesdiensten 0 0
Overige dienstverlening 0 0,8
Totaal 1,4 3,9

De honoraria controlerend accountant bevat de honoraria van zowel de diensten in Nederland als die van het buitenlandse netwerk.