Vorig resultaat Volgend resultaat

Voorwoord Profiel

2014 in een notendop

In 2014 zijn stappen gezet om met andere vervoerders en stakeholders in het openbaar vervoer de reiziger nog meer centraal te stellen. Dit heeft mede geleid tot voorzichtige verbetering in algemene klantwaardering, reputatie en punctualiteit. Reinheid en drukte in de treinen scoorden ondermaats. NS heeft over 2014 haar impactanalyse uitgebreid van milieu- naar milieu- en sociaaleconomische impact. Daaruit blijkt het belang van onze deur-tot-deurstrategie.

Onze hoofddoelstellingen

  2014 Doel 2014 2013
Klanttevredenheid  76% 76% 75%
Reizigerspunctualiteit 92,3% 90,50% 90,00%
LTI frequency rate 3,3 3,8 4,3
Reputatie 53,5 53 50,2

Hoewel we de hoofddoelstellingen alle hebben gehaald, geldt voor NS: gemiddeld goed is niet goed genoeg. Daarom richten we ons de komende jaren juist op trajecten waar het niet goed gaat en blijven we investeren, bijvoorbeeld in nieuwe Sprinters, IT en reisinformatie. Het is onze ambitie om in 2017 de hoofddoelstellingen structureel op een nog hoger niveau te hebben.

Onze financiën

Het resultaat na belasting bedroeg over 2014 €180 mln. (2013: € -/- 43 mln., mede door het wegvallen van de V250-treinen). Het resultaat over 2014 was mede te danken aan bijzondere effecten, zoals het vrijvallen van eerder gevormde voorzieningen. Het onderliggende bedrijfsresultaat, na correctie voor de bijzondere posten, is met € 84 mln. (2013: € 78 mln.) onvoldoende. Dit zal in 2015 extra onder druk komen vanwege verhoogde concessiekosten (o.a. voor het mogen rijden op het spoor) en aanzienlijke investeringen (in nieuwe treinen, toegankelijkheid, IT en bijvoorbeeld onderhoudswerkplaatsen). De omzet kwam uit op € 4.144 miljoen. (2013: € 3.873 miljoen).

Vooruitblik

NS wil de reiziger op 1, 2 en 3 zetten. Iedere dag opnieuw. 2015 staat voor een groot deel in het teken van de uitvoering van de nieuwe geïntegreerde concessie (looptijd 2015-2024). De komende jaren gaat NS verder met het verbeteren van de sociale veiligheid en het tegengaan van zwartrijden. Dit doen we onder meer met het in gebruik nemen van de stationspoortjes. Vóór eind 2017 zullen 82 stations hiermee uitgerust zijn. Daarnaast zal NS samen met andere vervoerders en stakeholders onverminderd blijven werken aan het eenvoudiger en aantrekkelijker maken van de deur-tot-deurreis en het openbaar vervoer in Nederland om zo de mobiliteit te verbeteren.