Vorig resultaat Volgend resultaat

Verslag van de RvC Wisselingen in RvB, ExCo en raad

Toezicht in 2014

HRN-concessie 2015-2024

De HRN-concessie 2015-2024 stelt NS voor nieuwe uitdagingen maar ook kansen om de reiziger beter te bedienen. De raad ziet hiernaar uit. Verbeterde operationele resultaten betekenen niet dat het altijd en overal al goed gaat. Te lang heeft NS gestuurd op (louter) gemiddelden. Met de nieuwe topstructuur ontstond ook een kentering in denken, waar we ons als raad volledig achter scharen: ‘Gemiddeld goed is niet langer goed genoeg’.

Veiligheid

Iedere reguliere vergadering informeert de RvB de raad over actuele issues op het gebied van veiligheid, zoals ongevallen en daarmee samenhangende onderzoeken. Bijzondere aandacht van de raad was er dit jaar voor het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen en passages van stoptonende seinen. Tot zijn tevredenheid laten deze cijfers in 2014 een neergaande trend zien. De raad heeft meerdere malen met de RvB gediscussieerd of deze de interne veiligheidscultuur voldoende stimuleert.

Abellio

De strategie van Abellio, in combinatie met de diversificatie en discussie over de gewenste grootte van het buitenlandportfolio, was een veel besproken onderwerp in de raad in 2014. We voerden bijvoorbeeld kritische gesprekken over de zin van bieden op concessies buiten het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en we concludeerden dat verdere diversificatie de portfolio robuuster maakt. Het gesprek daarover met de RvB continueren we in 2015. De raad is verheugd met de winst van de ScotRail-concessie en de ingediende bieding voor de concessie Limburg. Op 10 februari 2015 maakte de provincie Limburg bekend dat Abellio de multimodale concessie voor het openbaar vervoer (bus en stoptreinen) gegund krijgt. In september is een afvaardiging van de raad op werkbezoek geweest in Londen om een diepgaander beeld te krijgen van de buitenlandse operatie. We zijn ook verheugd met de concessie van de treindienst Alphen-Gouda, die in samenwerking tussen Abellio en NS Reizigers is gewonnen.

Stakeholders

In 2014 is het contact met de aandeelhouder geïntensiveerd. Dit is een gevolg van diens grotere betrokkenheid bij NS, onder andere in relatie tot de herijking van de strategie, de vormgeving van de topstructuur en de standaardisatie van de statuten van de staatsdeelnemingen. De raad was verder nauw betrokken bij de oprichting van de Coördinatiecommissie Spoor in de tweede helft van 2014. De commissie, met afgevaardigden uit de top van NS en ProRail, behandelt bedrijfsoverstijgende dossiers en sectorvraagstukken die snel en efficiënt moeten worden opgepakt. Ook stimuleerde de raad actief de ingeslagen weg om constructiever samen te werken met de andere vervoerders. Een naadloze deur tot deur-ervaring voor de reiziger bereiken we alleen door als sector de handen ineen te slaan.

Investeringen

De aankooptrajecten voor de nieuwe generaties Sprinter en Intercity vormden veelvuldig onderwerp van debat tussen raad en ExCo. De raad wil met name bij de aankoop van nieuw materieel, te beginnen met de Sprinter Nieuwe Generatie, waarborgen dat de ‘lessons learned’ van Fyra/V250 voldoende toegepast zijn en dat de ExCo voldoende betrokken is bij het aankooptraject. Op aangeven van de raad heeft de ExCo deze onderwerpen dichter naar zich toegetrokken. Daarnaast houdt de raad zelf – meer dan voorheen – intensief toezicht op grote investeringen. In 2014 heeft de raad zich gebogen over investeringsvoorstellen van uiteenlopende aard. Deze hadden onder andere betrekking op de aanschaf en ombouw van materieel, de aanbesteding van de IT-dienstverlening, de inkoop van klimaatneutrale tractie-elektriciteit, een nieuw IT-platform voor de verkoop van internationale tickets en de ontwikkeling van commerciële voorzieningen op station Amsterdam Zuid.

Risicobeheersing

De raad vindt dat risicobeheersing en scenariodenken bij NS beter kunnen én moeten en heeft een adviesopdracht geïnitieerd voor een gerenommeerd extern bureau. Vervolgens is een verbeterprogramma in gang gezet. Adequaat risicomanagement draagt bij aan ontkokering, een gewijzigde focus – van input- naar outputsturing – en een grotere voorspelbaarheid voor reiziger en aandeelhouder.

Varia

Onderwerp van gesprek vormden ook het groenestroomcontract met Eneco, de noodzaak van een inhaalslag op IT-gebied, reputatiemanagement en de hoogte van de WACC (Weighted Average Cost of Capital). Ook bespraken we het dilemma van de positie van NS Financial Services Company (NSFSC), gerelateerd aan de vraag in welk land NS belasting betaalt. Eind 2013 heeft de raad een externe evaluatie naar zijn functioneren laten verrichten. Deze leidde tot een positieve uitkomst en een aantal aanbevelingen, die in 2014 tot een verdere verbetering van de samenwerking hebben geleid.