Vorig resultaat Volgend resultaat

Schema stakeholderdialoog Onze missie, visie en ambitie

Onze prestaties in een brede context

Uit een vergelijking tussen punctualiteit versus drukte op het spoor in een twintigtal landen blijkt dat NS op een 3e plaats staat. Al jarenlang deelt Nederland een toppositie met Zwitserland en Japan, die beide eveneens een hoge punctualiteit behalen op een heel druk spoor.

 

 

NS voert regelmatig benchmarks uit om prestaties te monitoren en continue prestatieverbetering te bevorderen. In 2013 heeft NS een benchmark uitgevoerd in het kader van de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. Deze benchmark vergeleek de prestaties van NS met andere vervoerders op aspecten als de aantrekkelijkheid van het product, de kwaliteit van het spoorvervoer en de capaciteit. Daarnaast voorzag de benchmark in een vergelijking van de productiviteit en financiële aspecten van het spoorvervoer.

NS blijkt een relatief aantrekkelijk product voor de reizigers te bieden: hoge frequenties, betrouwbare treindiensten en een goede bereikbaarheid. Op het gebied van veiligheid en op het gebied van productiviteit blijkt NS boven het gemiddelde te scoren. Daardoor blijven de kosten voor de reizigers gemiddeld en voor de overheid laag. De tevredenheid van reizigers over NS bleef op diverse gebieden achter. NS werkt aan verbetering op dit punt door de wensen en belangen van de reiziger centraal te stellen in de dienstverlening. Daarbij geldt: gemiddeld goed is niet goed genoeg.

Reputatie

Een indicator voor de aantrekkelijkheid van het reizen met NS is onze reputatie. NS meet haar reputatie structureel met de Reptrak-methodiek (Reputation Institute). Na een periode met een stijgende lijn (2006-2009), zwakte de reputatie van NS af in de periode 2010-2012. Onder meer de prestaties op het spoor in drie achtereenvolgende winterperiodes, het tragische treinongeluk in Amsterdam in 2012 en de ontwikkelingen rondom de Fyra/V250 lagen aan deze daling ten grondslag. In de loop van 2013 is deze dalende trend gestopt. 2014 liet een positieve reputatieontwikkeling zien naar een gemiddelde jaarscore van 53,5 (op een schaal van 100). Onze doelstelling is 65 in 2017.

Door deze ontwikkeling is het gat met het gemiddelde van de internationale OV-sector (55,5 in 2013) verkleind. Het OV scoort gemiddeld structureel lager dan organisaties in de meeste andere sectoren. In de periode 2015-2017 richt NS zich op verder herstel van de reputatie naar boven het gemiddelde van de sector door een versterkte focus op de reiziger en een gestructureerde reputatiemanagementaanpak.

Duurzame mobiliteit

NS wil koploper zijn in duurzame mobiliteit. Ondanks onze prestaties in de afgelopen jaren, worden we zo echter nog niet gezien. Daarom werken we aan verbetering van onze reputatie op dit gebied. Acht op de tien reizigers vinden het belangrijk dat NS volledig groene stroom gebruikt (Market response 2013). Uit onderzoek (Dossier Duurzaam) naar het duurzame imago van corporate merken kwam NS uit op plaats 15 en in de categorie mobiliteit op 1. In 2013 publiceerde Dossier Duurzaam nog een langere lijst waarin naast de corporate merken ook productmerken waren opgenomen. Toen stond NS op plaats 49. NS wil in 2017 in de top 10 van de corporate merkenlijst staan.

In Europa wordt 31% van de directe CO2-emissies veroorzaakt door de transportsector, waarvan 1,8% door het spoor (bron UIC, IEA). De CO2-emissie van het spoor is in de afgelopen jaren afgenomen, terwijl de transportsector in z'n geheel fors is gestegen. In analogie met deze trend zien we ook bij NS de afgelopen vijf jaar een afname van de CO2-emissie. Onze CO2-prestaties zijn verbeterd door onze energie-efficiencymaatregelen. Als we dat afzetten tegen de sector, dan kunnen we concluderen dat we in Nederland in 2014 ruim 36% onder het Europese gemiddelde van de internationale spoorwegnorm (UIC) van 0,11 kWh per reizigerskilometer zaten.

Transparantie

NS is opgenomen in de vaste onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark. Dat is een instrument van het ministerie van Economische Zaken om de maatschappelijke verslaggeving in Nederland te bevorderen. De uitkomsten worden gepresenteerd in een Transparantieladder en publiek toegankelijk gemaakt en gecommuniceerd. Met 195 punten op een schaal van 200 bezet NS de 1e plek op de 2014 Transparantieladder (2013: 6e). Voor deze prestatie ontvingen we de Kristalprijs. De jury complimenteerde NS onder meer met haar milieu-winst-en-verliesrekening en de openheid over Fyra/V250 in het jaarverslag 2013. “De jury vindt het lovenswaardig dat NS haar verslaggeving in lijn heeft gebracht met de huidige maatschappelijke verwachtingen”, schrijft de organisatie. De jury is ook kritisch in algemene zin: “De top 20 blijft achter in haar transparantie over de thema’s mensenrechten en corruptie en omkoperij. Dit geldt voor beleid en resultaten en nog sterker voor risicomanagement en KPI’s.“ Het is de ambitie om in 2015 een toptienpositie te behouden.

Top 5 Transparantieladder

  1. NS
  2. AKZO Nobel
  3. KPN
  4. Koninklijke BAM Groep
  5. Unilever

Het jaarverslag eindigde in de top 3 van de FD Henri Sijthoff-prijs voor de beste financiële verslaglegging in de categorie niet-beursgenoteerde ondernemingen. Achmea won de prijs.