Vorig resultaat Volgend resultaat

Onze missie, visie en ambitie Onze strategische thema’s

Onze doelstellingen

Om de ambitie van NS te realiseren heeft NS voor Nederland een aantal concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd die we in 2017 verwezenlijkt willen hebben. Deze streefwaarden liggen hoger dan de afspraken die we hebben gemaakt over de HRN-concessie.

  • De klanttevredenheid stijgt van 75% naar 80%
  • De reizigerspunctualiteit gaat van 90% naar 92%, waarbij we een ondergrens hanteren van 80% per traject
  • Veiligheid: de Lost Time Injury Frequency-rate daalt van 4,3 naar 3,6 (score voor arbeidsongevallen)
  • Een goede graadmeter voor de aantrekkelijkheid van het reizen met de trein is onze reputatie. NS laat die continu meten in de Reptrak-meting. We willen dat onze score stijgt van 50 in 2013 naar 65 (op een schaal van 100). Dat is de top van de OV-sector.

Een gezonde financiële positie die de continuïteit van NS borgt is een randvoorwaarde om onze ambitie te verwezenlijken.