Vorig resultaat Volgend resultaat

Onze strategische thema’s Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie

Inspelen op ontwikkelingen uit de omgeving

Het is voor NS belangrijk om in te spelen op omgevingsfactoren die van invloed zijn op onze reizigers en onze bedrijfsvoering. Ons speelveld kent een aantal ontwikkelingen en trends die NS voor uitdagingen stellen. We zien voor de toekomst zowel kansen als bedreigingen. De aangescherpte strategie vormt een basis om de uitdagingen aan te gaan door de reiziger voorop te stellen, te werken aan verbetering van de operationele prestaties op korte en langere termijn en doordacht om te gaan met kosten en investeringen.

Economische vooruitzichten variëren tussen aanhoudende stagnatie en broos herstel. Aanhoudende geopolitieke spanningen veroorzaken hierbij een grote mate van onzekerheid. Dit vertaalt zich in een gematigde en onzekere groei van de mobiliteit.

Verdere verstedelijking zorgt voor een toenemende mobiliteitsvraag in de Randstad en een afnemende vraag buiten de Randstad. Nieuwe werkpatronen zorgen voor veranderende mobiliteitsbehoeften; mensen gaan op andere tijden en plaatsen werken. OV-bedrijven en concessieverleners zullen moeten inspelen op deze veranderende vraag naar openbaar vervoer. NS doet dat onder andere met de deur-tot-deurstrategie.

Goede samenwerking tussen vervoerders en andere dienstverleners is cruciaal voor het realiseren van een soepele reis van deur tot deur. Nieuwe technologieën en samenwerkingsvormen, zoals met HTM, maken dit mogelijk. NS speelt met diverse ontwikkelingen in de keten op de behoeften van reizigers in. Dat doen we zelf (OV-fiets, Qbuzz) of in samenwerking met andere vervoerders of dienstverleners (NS Zonetaxi, Greenwheels).

De wereldwijde druk op natuurlijke hulpbronnen en het klimaat worden steeds duidelijker. Daardoor stijgt de vraag naar hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit. Reizigers kunnen door hun vervoerskeuze een impact maken op hun omgeving. De komende jaren blijft de trein, naast fietsen en lopen, de meest energie-efficiënte wijze van vervoer. Vanaf 2018 rijden elektrische treinen in Nederland volledig op groene stroom.

De markten voor mobiliteit en concessies blijven sterk competitief maar noodzaken ook tot samenwerking met uiteenlopende partners. De Europese Commissie streeft naar verdere liberalisering van de markt en technische standaardisatie. De politieke besluitvorming rond het Vierde Europese Spoorwegpakket is in volle gang.

De gunning van de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet vormt voor NS een goede basis voor continuïteit maar stelt NS ook voor uitdagingen op het gebied van te leveren prestaties en resultaten. Daarbij spelen toezichthouders en andere stakeholders een steeds grotere rol.

Tenslotte vergt het een toenemende inspanning om te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. NS werft grote aantallen nieuwe medewerkers en besteedt aandacht en zorg aan de opleiding die nodig is voor optimale dienstverlening aan de reizigers.

We verwachten dat als NS goed anticipeert op zowel kansen als bedreigingen, het reizen met het openbaar vervoer nog aantrekkelijker wordt en de continuïteit van het bedrijf verzekerd is.