Vorig resultaat Volgend resultaat

Sociale veiligheid in treinen en op het station Beleving van treinen

Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking

NS wil dat mensen met een functiebeperking prettig met de trein kunnen reizen. Bij 46.000 reizen heeft NS het afgelopen jaar assistentie verleend (2013: 41.000). In de nieuwe concessie is afgesproken dat assistentieverlening sneller, eenvoudiger en op meer plekken beschikbaar moet zijn. Deze verbeteringen zijn in nauw overleg met belangenorganisaties en het ministerie van IenM voorbereid. De assistentieverlening is sinds dit jaar 24 uur per dag aan te vragen. Per 1 januari 2015 gaat de aanmeldtijd voor NS-assistentie van 3 naar 1 uur en stijgt het aantal stations met assistentieverlening van 94 naar 101. Met Transvision verbetert NS voor klanten met een functiebeperking de begeleide deur-tot-deurreis met taxi en trein.

Aanpassingen in materieel

NS heeft in 2014 met ProRail onderzoek gedaan naar een voorziening in Sprinters waarmee reizigers met een rolstoel zelfstandig de trein in kunnen. Uiterlijk 31 december 2024 dienen alle Sprinters zelfstandig toegankelijk te zijn. Bij Sprinters die we de komende jaren in gebruik nemen, zal dat al het geval zijn.

Service

OV-chip Plus maakt reizen met een OV-chipkaart voor klanten met een visuele beperking eenvoudiger. We hebben deze geoptimaliseerd. NS consulteert tijdens diverse sessies de Oogvereniging om advies in te winnen over bijvoorbeeld een nieuw, digitaal verkoopkanaal voor het boeken van een reis. Bij de ontwikkeling van nieuwe OV-servicewinkels besteden we extra aandacht aan reizigers met een functiebeperking.