Vorig resultaat Volgend resultaat

Drukte in de trein Concessie 2015-2024

Invloed van het weer op de dienstregeling

Weersomstandigheden kunnen op het drukke spoorwegnetwerk grote invloed hebben op de dienstverlening. NS probeert hinder door het weer te beperken, waar mogelijk preventief.
De winter van 2013-2014 was zeer zacht, waardoor er vrijwel geen sprake was van sneeuw of vorst. De geplande maatregelen zoals ‘anti icing-installaties’ waren gereed, maar zijn niet of nauwelijks ingezet. Eind 2014 hebben we de dienstregeling eenmaal aangepast wegens sneeuw. Ook voerde NS in het najaar van 2014 samen met ProRail, Strukton en andere partners proeven uit om gladheid op de spoorstaven te bestrijden met laser en een watersproei-installatie. De uitkomsten volgen in 2015.