Vorig resultaat Volgend resultaat

Invloed van het weer op de dienstregeling Dienstregeling 2015: minimaal elk halfuur een trein

Concessie 2015-2024

NS heeft in december 2014 met de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet van het ministerie van IenM namens de Staat der Nederlanden het exclusieve recht gekregen om reizigers te vervoeren op het hoofdrailnet. De concessie trad in werking op 1 januari 2015 en heeft een looptijd van 10 jaar. Groot verschil met de vorige concessie is de integratie van het net met de HSL-Zuid in één concessie.

De verplichtingen in de concessie hebben onder andere betrekking op verbetering van de operationele prestaties van NS. Met de uitvoering van de concessie zal NS de aantrekkelijkheid van de dienstverlening voor de reizigers verhogen, en de ambitie realiseren dat in 2017 4 van de 5 klanten de dienstverlening van NS waarderen met een 7 of hoger. Met het ministerie zijn prestatieafspraken gemaakt, die afhankelijk van de prestaties kunnen leiden tot boetes of bonussen.