Vorig resultaat Volgend resultaat

Arbeidsveiligheid Energiewinst behalen in de toekomst

Energieverbruik en CO₂-uitstoot

NS is met 1,4 TWh een van de grootste elektriciteitsverbruikers van Nederland: zo’n 1% van het nationaal verbruik en net zoveel als alle huishoudens in Amsterdam. 90% van het elektriciteitsverbruik is voor het rijden van de treinen en 10% voor onze gebouwen. NS wil steeds zuiniger worden met elektriciteit en voor al onze elektriciteit enkel nieuwe duurzame bronnen gebruiken. In 2020 rijden we onze treinen 50% efficiënter dan in 2005 en vanaf 2018 bieden we reizigers een klimaatneutrale treinreis door op groene stroom te rijden uit nieuw gebouwde windparken. Daarnaast wordt de komende jaren ons facilitair energieverbruik 2% efficiënter en streven we naar klimaatneutraal energieverbruik van onze gebouwen in 2018.


Absoluut verbruik in 2014 van treinen inclusief treinvervangend busvervoer: 1.202GWh (1.285GWh in 2013).

Gram CO/rkm NSR+ in 2014, voor het eerst dit jaar inclusief vervangend busvervoer 28 gram/rkm

Onze resultaten

  2014 2013
Efficiency van treinen in Nederland  +2,2%-punt  +4,2%-punt
Bezettingsgraad dal 28% 29%
Verbetering efficiency gebouwen NL Nog niet beschikbaar 2%
Gram CO2/rkm 28gr/rkm 30gr/rkm
Groene stroom voor treinen 12% 11%
Groene stroom voor gebouwen 22% 22%

Maatregelen in 2014

NS verbetert haar energie-efficiency onder meer met energiezuinig rijden en energiezuinig opstellen van de treinen (lichten en verwarming uit). In 2014 leverde dit een besparing op van 37 GWh ten opzichte van 2013. Omdat we ons na de zomer extra inzetten om volle treinen te voorkomen, zette NS meer materieel in. Hierdoor steeg het energieverbruik en daalde de bezettingsgraad licht. Hierdoor haalden we de doelstelling van 4,5% besparing op jaarbasis niet.

Overige energiebesparende maatregelen afgelopen jaar waren onder meer het vervangen van airco’s, het installeren van klimaatregeling en namen we in Utrecht en Breda Warmte- en koudeopslag (WKO) in gebruik voor bijvoorbeeld duurzame regeling van de temperatuur op stations. Daarmee komt het totaal aantal WKO’s op 6.