Vorig resultaat Volgend resultaat

Nieuw IT-contract Positie NS

Verkorte winst- en verliesrekening

De opbrengsten in 2014 bedroegen € 4.144 miljoen. NS investeerde afgelopen jaar voor € 461 miljoen, vooral in treinen en stations. De winst over 2014 bedroeg € 180 miljoen tegenover een verlies van € 43 miljoen in 2013.

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2014 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) 2014 2013*
Opbrengsten 4.144 3.873
Bedrijfslasten 3.863 3.990
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 40 47
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 321 -70
Nettofinancieringsresultaat -35 -26
Resultaat voor winstbelastingen 286 -96
Winstbelasting -106 53
Resultaat over de verslagperiode 180 -43

*)  De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijziging (klik hier voor de toelichting)