Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkorte winst- en verliesrekening Rendement

Positie NS

De Staat is enig aandeelhouder van NS. De Staat als aandeelhouder van NS ziet er op toe dat het in staatsdeelnemingen geïnvesteerde maatschappelijke vermogen op verantwoorde wijze wordt beheerd. Daartoe:

  • draagt de Staat via de invulling van zijn zeggenschapsrechten bij aan de borging van publieke belangen;
  • stuurt de Staat op het behoud van de financiële waarde die de staatsdeelnemingen vertegenwoordigen;
  • levert de Staat een bijdrage aan een goed ondernemingsbestuur.