Vorig resultaat Volgend resultaat

Positie NS Financiële positie

Rendement

De Staat als aandeelhouder ziet het als zijn kerntaak om de financiële waarde van NS te behouden. Dat is ook in het belang van de onderneming en de activiteiten die zij uitvoert, want zonder een gezond rendement is de onderneming als zelfstandige vennootschap niet levensvatbaar. Een gezond rendement draagt bij aan de continuïteit van de onderneming en draagt daardoor bij aan het borgen van de publieke belangen. Om de financiële waarde die NS vertegenwoordigt ook voor de toekomst te behouden, moet NS in staat zijn om structureel voldoende rendement te realiseren. Voor waardebehoud en om toekomstige investeringen mogelijk te maken, dient NS minimaal de vermogenskosten van vreemd en eigen vermogen terug te verdienen. Met de aandeelhouder is een streefrendement van 7% na belasting over het eigen vermogen afgesproken.

ROI

Het rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROI) is in 2014 toegenomen tot 7,1% (-1,6% in 2013). NS streeft op langere termijn naar een marktconform rendement op het geïnvesteerd vermogen. Het verhogen van de kwaliteit en kostenefficiency van de ondersteunende afdelingen helpt bij het verbeteren van het rendement.

NS heeft met haar aandeelhouder in 2014 afgesproken dat ze cumulatief tot en met 2024 additioneel € 340 miljoen kostenbesparingen zal realiseren. Dit om de dividendderving en verminderde vermogensopbouw als gevolg van het gekozen alternatief voor de Fyra/V250 te compenseren. Deze kostenbesparingen zijn opgenomen in het NS businessplan en betreffen onder andere de beperking advieskosten, een beperking van de stijging van de personeelskosten mede door een inhuurstop en het doorvoeren van end-to-end procesoptimalisatie- en kostenbesparingsprogramma’s bij alle bedrijfsonderdelen en stafafdelingen.