Vorig resultaat Volgend resultaat

Rendement Bedrijfsopbrengsten

Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS blijkt uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige kapitaal, de beschikbare liquiditeiten en de aanwezigheid van een gecommitteerde kredietfaciliteit. In 2016 zal mogelijk een aanzienlijk deel van de bestaande leningen geherfinancierd dienen te worden.

Standard & Poor’s (S&P), een gerenommeerd bureau dat de financiële positie van bedrijven onderzoekt, geeft NS een credit rating van A+. NS heeft hiermee dezelfde rating als andere staatsdeelnemingen zoals Gasunie en Schiphol. Deze rating is in lijn met de nota deelnemingenbeleid 2013. De solvabiliteit van NS bedraagt 55% en is verbeterd ten opzichte van 2013 (52%).

Door de aanvaarding van de nieuwe HRN-concessie 2015-2024 gaat NS de komende jaren flink investeren in treinen, stations en systemen. NS verwacht op basis van het NS businessplan en de daarin opgenomen resultaatverbeteringsinitiatieven, dat de beschikbare kasstroom alsmede de financieringscapaciteit voldoende is om het NS-investeringsprogramma van circa € 8 miljard over de periode tot en met 2024 uit te voeren. De realisatie van deze verbeterinitiatieven vergt de komende jaren een substantiele inspanning van het gehele NS bedrijf.