Vorig resultaat Volgend resultaat

Financiële positie Bedrijfslasten

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 4.144 miljoen in 2014 ten opzichte van € 3.873 miljoen in 2013.

(in miljoenen euro’s )   2014   2013
   %  %
Opbrengsten reizigersvervoer 3.563 86% 3.243 84%
Opbrengsten stationsontwikkeling en -exploitatie 620 15% 669 17%
Opbrengsten overige activiteiten 58 1% 73 2%
Intra groep eliminaties -97 -2% -112 -3%
  4.144 100% 3.873 100%

Opbrengsten reizigersvervoer

De opbrengsten van reizigersvervoer namen met € 321 miljoen toe tot € 3.563 miljoen. Het vervoer op het binnenlandse net zoals dat door NS Reizigers wordt verzorgd, nam met € 69 miljoen toe tot € 2.081 miljoen, vooral door de jaarlijkse indexatie. NS Reizigers realiseerde daarnaast hogere opbrengsten door meer abonnementhouders in de consumentenmarkt. De vervoeropbrengsten in de zakelijke markt blijven, ondanks een omgeving die sterk in beweging is, op hetzelfde niveau.

De opbrengsten van het binnenlandse en internationale (grensoverschrijdende) vervoer door NS Internationaal stegen met € 16 miljoen naar € 179 miljoen. De opbrengsten van het reizigersvervoer per trein in het buitenland door Abellio zijn in 2014 € 942 miljoen. Dit is € 88 miljoen hoger dan in 2013, vooral door hogere opbrengsten bij Abellio Greater Anglia.

Ook de opbrengsten uit de busactiviteiten stegen met € 141 miljoen naar € 378 miljoen in 2014. Dit komt vooral door de in december 2013 gestarte BRU (Bestuursregio Utrecht) concessie door Qbuzz. Ook de busactiviteiten in Engeland lieten een stijging van de opbrengsten zien.

Opbrengsten stationsontwikkeling en –exploitatie

De opbrengsten van stationsontwikkeling en -exploitatie zijn met € 49 miljoen afgenomen tot € 620 miljoen. Deze daling is vooral het gevolg van minder opbrengsten uit vastgoedprojecten. De afname betreft vooral stadskantoor Utrecht.

Opbrengsten overige activiteiten

De overige activiteiten omvatten naast concernleiding en concernstaven ook ondersteunende bedrijfsonderdelen.