Vorig resultaat Volgend resultaat

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten Winstbelastingen

Netto financieringsresultaat

Het nettofinancieringsresultaat is een last van € 35 miljoen (2013: last van € 26 miljoen), vooral ten gevolge van oprenting van voorzieningen.