Vorig resultaat Volgend resultaat

Resultaat over de verslagperiode en winstbestemming Financiering

Investeringen

NS investeerde in 2014 voor € 461 miljoen (2013: € 420 miljoen) vooral in de modernisering van het VIRM en DDZ materieel. Ook investeerde NS in nieuw materieel voor inzet op de HSL. NS Stations investeerde in vastgoedprojecten in onder meer Breda, Utrecht, Den Haag en Amsterdam en in de formules van het retailbedrijf. Bovendien zijn er investeringen gedaan voor systemen ten behoeve van bijsturing materieel en personeel.

Eind 2014 beschikte NS over € 998 miljoen aan liquide middelen en beleggingen mede als gevolg van vooruitbetalingen voor de OV-studentenkaart. Dit zal in de komende jaren worden aangewend ter financiering van investeringen in onder meer treinen en stations.