Vorig resultaat Volgend resultaat

Eigen vermogen Onze impact op milieu en maatschappij

TOP-programma

In 2012 heeft NS een benchmark laten uitvoeren naar de kwaliteit en kosten van de ondersteunende diensten van NS (Finance, IT, HR en Inkoop). Daaruit bleek dat er binnen deze afdelingen verbetermogelijkheden zijn door beleid en werkwijze te standaardiseren, schaalvoordeel te zoeken, en synergie te bewerkstelligen. Het TOP-programma is gestart in 2013 en heeft een doorlooptijd van vijf jaar (2013-2017). Dit moet leiden tot een besparing van circa € 100 miljoen per jaar vanaf 2017.

In 2014 zijn programmaplannen en procesbeschrijvingen opgesteld. Een deel van de finance-plannen wordt inmiddels uitgevoerd. Zo zijn de administratieve functies van NS Reizigers+, NS Stations, NedTrain en van de concernstaven in een nieuwe afdeling geplaatst (NS Service Center Finance). Dankzij de implementatie van E-invoicing vindt de verwerking van facturen van een aantal grote leveranciers voor NS elektronisch plaats. Verdere uitrol is voorzien. Ook het IT-topprogramma verloopt volgens planning: de belangrijkste projecten zijn in uitvoering of inmiddels afgerond. De aanbesteding van de technische infrastructuur is afgerond. Verder is er voortgang geboekt op het gebied van de modernisering van de infrastructuur: 4 oude datacenters zijn leeggehaald en de applicaties zijn op een modern platform geplaatst. Bestaande contracten zijn succesvol heronderhandeld en resulteren in forse besparingen. In het kader van Applicatie Rationalisatie is een inventarisatie afgerond van mogelijk uit te faseren applicaties. De uitkomsten van de inventarisatie liggen in lijn met verwachtingen. Versnelling van projectactiviteiten bij inkoop van 2015 naar 2014 leidt tijdelijk tot hogere kosten. Inkoopbesparingen liggen op schema; deze besparingen worden samen met de business gerealiseerd. Bij HR is de rol van de HR-businesspartner opnieuw neergezet. Ook bij HR liggen de beoogde besparingen op schema.