Vorig resultaat Volgend resultaat

TOP-programma Gebruik van maatschappelijke impactanalyse

Onze impact op milieu en maatschappij

Met dagelijks meer dan 1 miljoen reizen met de trein en bus heeft NS in Nederland een grote impact op de maatschappij: in mobiliteit, veiligheid, emissies en bestedingen. Om de opbouw en omvang van deze maatschappelijke impact transparant weer te geven, drukken we de positieve en negatieve milieu- en sociaaleconomische effecten op de omgeving in euro’s uit.

De materiële onderwerpen in de materialiteitsmatrix vormden het uitgangspunt voor de reikwijdte van de maatschappelijke impactanalyse (stap 1 en 2 in onderstaand figuur). Per thema (stap 3) laten we, waar mogelijk kwantitatief en anders kwalitatief, de impact van NS zien inclusief de strategische prioriteiten en acties om deze impact te verbeteren.

Onze impact in een notendop

Sociaaleconomische impact
Reizen heeft een positieve impact: je komt van A naar B. Deze positieve impact heeft NS op basis van gegevens van het KiM berekend op 7 miljard euro per jaar. De negatieve impact van reizen heeft NS ook uitgedrukt in euro’s: die is het gevolg van vertraging en verminderd comfort (bijvoorbeeld geen zitplaats) en bedraagt jaarlijks 3 miljard euro. NS heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in verbeteringen, bijvoorbeeld door minder volle treinen te laten rijden, en blijft dat doen om deze impact tot een minimum te beperken. Toch blijft deze impact altijd bestaan, omdat Nederland een zeer druk spoorwegnetwerk heeft en daardoor kwetsbaar blijft. Berekeningen van de impactanalyse laten verder zien dat NS bij het voor- en natransport nog grote winst kan behalen. Die hebben een belangrijke negatieve impact: 2 miljard euro. Kortom, uit de impactanalyse blijkt dat ‘tijd geld is’: de tijd van en naar  en met de trein moet worden verkort, tijd in de trein moet efficiënt en comfortabel besteed kunnen worden.

Daarnaast heeft NS ook een relatief grote impact op de werkgelegenheid. Niet alleen direct via de banen bij NS, maar ook in onze keten. Zo creëren we bijvoorbeeld bij onze leveranciers circa 22.500 banen, wat gelijk is aan economische baten van 1,2 miljard.

Milieu-impact
Voor het minimaliseren van onze milieu-impact is het in 2014 gesloten energiecontract met Eneco een belangrijke mijlpaal. Door dit contract rijden onze treinen in 2015 voor 50% op nieuwe groene stroom en vanaf 2018 voor 100%.