Vorig resultaat Volgend resultaat

Groeiproces Resultaten milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

Belangrijkste inzichten maatschappelijke impactanalyse 2014

De maatschappelijke impactanalyse onderstreept het belang van onze rol in de Nederlandse samenleving als ov-aanbieder en geeft weer dat we op basis van onze huidige strategie ‘De reiziger staat op 1, 2 en 3’ al maatschappelijke baten creëren die meerdere malen groter zijn dan ons financieel resultaat. Het geeft ons echter ook inzicht in de maatschappelijke kosten van onze diensten met betrekking tot onder andere emissies, veiligheid en reistijd en het onderstreept het belang van het verder doorvoeren van onze deur-tot-deur-strategie. De maatschappelijke kosten van voor- en natransport (reizen van en naar het station) blijken helaas nog relatief groot te zijn ten opzichte van de maatschappelijke kosten van de treinreis zelf. Om onze ambitie (zie Onze visie, missie en ambitie) waar te maken, zullen we dan ook de komende jaren samen met onze partners investeringskeuzes nastreven die de maatschappelijke kosten van onder andere voor- en natransport minimaliseren.

Ook willen we onze positieve impact ten aanzien van mobiliteit optimaliseren. De projecten op het gebied van “De reiziger staat op 1, 2, en 3’ richten zich onder andere op het op tijd rijden, het voorkomen van volle treinen, maar ook het aangenaam besteden van de reistijd.