Vorig resultaat Volgend resultaat

Resultaten milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid Resultaten sociaaleconomische impact door veiligheid

Resultaten sociaaleconomische impact door mobiliteit en reistijd

NS en haar ketenpartners creëren sociaaleconomische impact door mobiliteit te bieden en de samenleving in de gelegenheid te stellen zich van A naar B te verplaatsen om te werken, studeren of recreëren en zo een bijdrage te leveren aan het economische verkeer. Reizen met de trein zorgt daarbij ook voor verbinding van mensen en sociale inclusie. Het belang van mobiliteit in Nederland is door het Kennis Instituut Mobiliteit gewaardeerd op minimaal 70 miljard euro1, waarvan minimaal 10%, ofwel 7 miljard euro, aan NS kan worden toegeschreven.

(1Bron: Mobiliteitsbeeld 2014, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, ministerie Infrastructuur en Milieu)

Reistijd en mobiliteit

Reistijd van de deur-tot-deurreis leidt tot maatschappelijke kosten, omdat reizigers hun tijd niet naar behoefte kunnen besteden. Dit geldt in het bijzonder voor tijd door vertraging en tijd in drukke treinen. Maatschappelijke kosten van reistijd bedroegen ongeveer 5 miljard euro in 2014. Gedurende 2015 zal de impact van reistijd als gevolg van vertragingen en drukte in de trein op de reiziger nog inzichtelijker gemaakt kunnen worden en de berekening daaropvolgend verder verfijnd.

Om de maatschappelijke impact van mobiliteit te verbeteren, stuurt NS op toegankelijk betaalbaar openbaar vervoer. We richten ons op het minimaliseren van reistijd, bijvoorbeeld door met het programma Beter en Meer direct te sturen op het verbeteren van wachttijd, punctualiteit en capaciteit. We streven ook naar een vermindering van reistijd door een drempelloze overstap tussen andere modaliteiten en de trein te bereiken en door zo goed mogelijke informatieverstrekking. Daarnaast verhogen we de toegankelijkheid en het comfort door betere spreiding van drukte, en voorzieningen als stiltezones, Social Coupé’s en wifi in de trein. Hierdoor wordt het mogelijk voor reizigers hun reistijd nuttiger te besteden, wat de maatschappelijke kosten van reistijd verlaagt.