Vorig resultaat Volgend resultaat

Resultaten sociaaleconomische impact door mobiliteit en reistijd Resultaten sociaaleconomische impact door opleidingen, inzetbaarheid medewerkers en diversiteit

Resultaten sociaaleconomische impact door veiligheid

NS kan bijdragen aan veiligheid in de maatschappij door veilig vervoer en een veilige omgeving te bieden aan reizigers en medewerkers. Bij NS werken we aan arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, en veilig reizen.

In het kader van arbeidsveiligheid werkt NS aan het voorkomen van fysieke of psychische schade bij onze medewerkers, onder andere als gevolg van onveilige arbeidsomstandigheden, waardoor zij niet meer (volledig) kunnen werken of zorg nodig hebben. De maatschappelijke kosten voor arbeidsveiligheid bedroegen in 2014 ongeveer 2 miljoen euro. NS wil dit verminderen met onder andere aangescherpte veiligheidsinstructies, vitaliteitsprogramma’s, campagnes, de klachtencommissie en vertrouwenspersonen.

Op het gebied van sociale veiligheid werkt NS samen met partners aan het voorkomen van agressie van reizigers, geweld en criminaliteit in publieke ruimtes, in de trein en op stations. We werken aan het verbeteren van sociale veiligheid door bijvoorbeeld stations en treinen lichter en transparanter te maken en het aantal zwartrijders te reduceren door het in gebruik nemen van poortjes op stations. De kosten van agressie van reizigers tegen medewerkers bedroegen ongeveer 3 miljoen.

 

Arbeidsveiligheid en sociale veiligheid

Voor veilig reizen werkt NS samen met partners aan het voorkomen van botsingen, ontsporingen of onveilige situaties op het station. In 2014 waren er 45 incidenten, waarbij sprake was van letsel bij reizigers. Dit heeft circa 1 miljoen euro aan maatschappelijke kosten met zich meegebracht. Om veilig reizen verder te verbeteren werkt NS bijvoorbeeld met ProRail en andere vervoerders aan verlaging van het aantal STS-passages, het verbeteren van Automatische Treinbeveiliging en besteden we blijvende aandacht aan veiligheidsinstructies en open communicatie met medewerkers over verbeteringen.

In het voor- en natransport is het aantal verkeersongevallen en de impact daarvan vele malen groter en bedroeg circa 100 miljoen euro. Ten opzichte van vervoer met de auto is reizen met de trein relatief veilig. We berekenen de positieve impact, bestaande uit vermeden ongelukken doordat voor de trein is gekozen, alleen voor ‘keuzereizigers’. De maatschappelijke baten van veilig vervoer per trein bedroeg circa 430 miljoen euro voor 2014.

Veilig reizen t.o.v. auto’s

Veilig reizen