Vorig resultaat Volgend resultaat

Resultaten sociaaleconomische impact door opleidingen, inzetbaarheid medewerkers en diversiteit Methodologie, scope en uitgangspunten

Resultaten sociaaleconomische impact door bestedingen en stations

NS heeft een sociaaleconomische impact op de maatschappij door eigen bestedingen zoals inkoop, investeringen en salarissen. Door deze bestedingen draagt NS onder meer bij aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid bij leveranciers. De economische baten bedroegen voor 2014 1,2 miljard euro aan toegevoegde waarde bij leveranciers ofwel ongeveer 22.500 banen. NS kan haar positieve maatschappelijke impact verder vergroten door duurzaam in te kopen, bijvoorbeeld voor grote inkoopcategorieën als treinen (onderdelen), bouw en infrastructuur, ICT en energie. Uit onderzoek1 blijkt bijvoorbeeld dat inkoop van windenergie netto significant meer banen oplevert in de keten dan fossiele energie.

1  UK Energy resource centre, 2014, Low carbon jobs: The evidence for net job creation from policy support for energy efficiency and renewable energy. 

Bestedingen - indirecte toegevoegde waarde

Bestedingen - indirecte werkgelegenheid

Daarnaast heeft NS impact op de omgeving van stations. Deze bestaat met name uit het creëren van bereikbaarheid voor omwonenden (verwerkt in reistijd en mobiliteit) en het bijdragen aan leefbaarheid van de omgeving, bijvoorbeeld door bedrijvigheid rondom stations.