Vorig resultaat Volgend resultaat

2 Financiële positie NS 4 Infrastructuur

3 Internationale groeistrategie

Omschrijving

Het risico dat Europese activiteiten niet voldoende gediversifieerd en winstgevend zijn om huidige positie te handhaven of uit te breiden.

Toelichting

Verdere liberalisering van de internationale spoorwegmarkt biedt NS kansen om ervaringen uit het buitenland te gebruiken om de dienstverlening in Nederland te verbeteren. Indien de internationale activiteiten niet voldoende gediversifieerd en winstgevend zijn kan de huidige positie en positieve bijdrage aan NS en de Nederlandse stakeholders niet worden gehandhaafd. De liberalisering zorgt echter ook voor een toenemende concurrentie in Nederland waardoor resultaten onder druk kunnen komen te staan.

Voor de realisatie van de internationale strategie is het van belang dat NS voldoende schaal heeft bij deze activiteiten en dat deze operationeel winstgevend zijn. Verder zal NS constant de meerwaarde van haar internationale activiteiten richting de stakeholders aantonen, zodat zij de voordelen van de buitenlandse activiteiten blijven herkennen. In 2014 zijn de concessie van Northern Rail en Abellio Greater Anglia verlengd tot in 2016. Daarnaast is de ScotRail-concessie gewonnen, waardoor de structurele positie in het Verenigd Koninkrijk verbeterd is. In Duitsland wordt hard gewerkt aan de mobilisatie van de gewonnen concessies en voorbereiding op het winnen van nieuwe concessies.

Maatregelen

Alle mogelijk aan te besteden concessies in de internationale markt voor de komende jaren zijn geïdentificeerd en geprioriteerd op basis van de NS-strategie. Hierbij is rekening gehouden met de randvoorwaarden die de aandeelhouder aan NS heeft gesteld. Een concessie dient een positieve bijdrage te leveren aan het resultaat van NS en moet een relatief laag risicoprofiel hebben.

In de uitvoering van onze buitenland-strategie dragen wij zorg voor de borging van de Nederlandse belangen zoals vermeld in het deelnemingenbeleid van het kabinet. Voor biedingen op concessies hebben wij een kwantitatief risicomodel geïmplementeerd. Dit model maakt voor uiteenlopende scenario’s inzichtelijk wat de mogelijke positieve en negatieve afwijkingen zijn ten opzichte van onze beste inschatting. Naast financiële resultaten neemt NS ook de mogelijke voordelen voor de Nederlandse reizigers mee bij de beoordeling van deze biedingen. In 2014 is NS actief begonnen met het leren van de Europese (met name Engelse) organisatie op het gebied van effectiviteit en efficiency.

Zo doen wij in een competitieve en commerciële omgeving ervaring op het gebied van operationele zaken op met bijvoorbeeld kostenreductie, klantgerichte oplossingen en punctualiteit.

Restrisico

Gerelateerd aan een strategie van ondernemen in het buitenland zijn risico’s verbonden. Deze zijn onderkend en worden adequaat gemanaged.