Vorig resultaat Volgend resultaat

5 Portfoliokeuzes 7 Grote verstoringen

6 Implementatie HSL-aanbod

Omschrijving

Het risico is dat we het HSL-aanbod niet conform afspraak realiseren. Het grootste onderliggende risico betreft het niet tijdig leveren van kwalitatief goede en toegelaten rijtuigen.

Toelichting

Planningen zijn haalbaar maar verdienen continue aandacht. Bij de totstandkoming van de eerste stap (IC Amsterdam-Brussel 16x per dag) bleek dat de ombouw van rijtuigen een cruciale factor is binnen het programma, waarbij tijd en kwaliteit belangrijke elementen zijn. Ook voor de komende stappen. Het niet tijdig of volledig realiseren van het HSL-aanbod kan, naast klantontevredenheid, grote schade berokkenen aan onze reputatie. Het project heeft een looptijd van ongeveer 8 jaar. Het beheersen van planningen en kosten is daarom van belang.

Maatregelen

De programmaorganisatie staat, een stuurgroep werkt onder verantwoordelijkheid van een ExCo-lid en werkstromen werken intensief samen met de afdelingen die bijdragen aan de realisatie. Hierbij worden plannen uitgewerkt of al uitgevoerd, risico's gedeeld en lessen van de Fyra/V250 meegenomen.

Restrisico

Het restrisico is dat we op de belangrijkste mijlpalen nog niet de afgesproken kwaliteit leveren. Dat vinden we niet acceptabel en daarom evalueren we continue of de genomen beheersingsmaatregelen effectief zijn. Indien nodig nemen we aanvullende maatregelen.