Vorig resultaat Volgend resultaat

6 Implementatie HSL-aanbod 8 Materieeltekort

7 Grote verstoringen

Omschrijving

Het risico dat we (grote) verstoringen in de treindienst niet adequaat managen.

Toelichting

Verstoringen in de treindienst zijn er elke dag. De drukbezette sporen maken dat verstoringen zich snel kunnen verspreiden. Daarbij willen we de reizigers in elke situatie een handelingsperspectief bieden, door hen proactief van reisinformatie te voorzien. Juist in verstoorde situaties is dat lastig, terwijl reizigers er dan extra behoefte aan hebben. Dat lukt ons dan ook nog niet altijd zoals we willen. Op termijn zal elke tien minuten een trein rijden op de drukke trajecten. Hierdoor zal het effect van storingen minder voelbaar zijn voor reizigers.

Maatregelen

De bijsturingsorganisatie wordt steeds beter uitgerust met geautomatiseerde stuurmiddelen en uitgekiende scenario’s gebaseerd op de dagelijkse ervaringen. Daarmee werken we systematisch aan een structureel robuustere treindienst. Verder hebben we seizoensmaatregelen getroffen voor een minder kwetsbaar en meer beheerst vervoer. Voor de lange termijn is met ProRail het programma Beter en Meer gestart (zie ook de risico’s materieeltekort en infrastructuur). ProRail onderzoekt ook de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de infrastructuur. Indien zich verstoringen voordoen, zijn er maatregelen voor de opvang en begeleiding van reizigers.

Restrisico

Naarmate onze vervoerperformance stijgt, zal de ontevredenheid bij verstoringen toenemen, zo blijkt uit onderzoek. Want hoe minder vaak verstoringen voorkomen, hoe ontevredener reizigers zijn als het toch mis gaat. Hier moet NS in de communicatie rekening mee houden.