Vorig resultaat Volgend resultaat

Vooruitblik 2015 Verslaggevingscriteria

Integraal verslag

Het jaarverslag 2014 van NS geeft de prestaties van NS, de maatschappelijke aspecten van deze prestaties en de financiële resultaten geïntegreerd weer. Dat is een bewuste keuze. NS is een bedrijf met een maatschappelijke functie. Reizigersvervoer per trein en de exploitatie en ontwikkeling van stations en hun omgeving hebben een intrinsiek maatschappelijk belang. Andere maatschappelijke aspecten, zoals de zorg voor het milieu en de sociale omgeving, vormen daarbij een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering van NS. Er hebben zich in 2014 geen wijzigingen in het beleid en de doelstellingen voorgedaan, wel is er meer focus aangebracht door de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten.