Vorig resultaat Volgend resultaat

Persbericht Verkorte geconsolideerde balans eindigend op 30 juni 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

Kerncijfers

 

in miljoenen euro's 2015 2014
     
Winst- en verliesrekening    
Opbrengsten 2.369 2.032
Bedrijfslasten -2.293 -1.837
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 76 195
     
Nettoresultaat 56 133
     
Balans  30 juni 2015  30 juni 2014
Balanstotaal 6.139 6.043
Eigen Vermogen 3.241 3.183
Werkkapitaal [1] -573 -415
     
     
  2015 2014
Kasstroom    
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 377 325
Investeringen in (im)materiële vaste activa 307 218
     
Overige kerncijfers [2]     
Vervoersopbrengsten op het binnenlandse net  1.121 1.086
Vervoersomvang op het binnenlandse net (in miljoenen reizigerskilometers) 8.821 8.623
Retail- en horecaopbrengsten 196 192
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS, in %)  3,2% 9,6%
Aantal medewerkers (in fte ultimo) [3] 30.398 25.246
Reizigerspunctualiteit (NB. % reizigers dat met minder dan 5 min vertraging aankwam, waarvan de trein reed en aansluitingen gehaald werden) 91,6% 93,3%
Algemeen klantoordeel (% reizigers dat NS een zeven of hoger geeft) 75,0% 75,5%
[1] Werkkapitaal: voorraden plus kortlopende vorderingen minus kortlopende schulden.
[2] Op http://www.ns.nl/over-ns/wat-doen-wij vindt u onder ‘klantoordelen en prestaties’ meer informatie over het eerste halfjaar van 2015 en de belangrijkste indicatoren.
[3] De toename van het aantal medewerkers wordt vooral verklaard door het verwerven van de ScotRail-concessie. Per 1 april 2015 ging die concessie in.