Vorig resultaat Volgend resultaat

4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 6 Winstbelastingen

5 Resultaatontwikkeling

Het resultaat over het eerste half jaar van 2014 kenmerkte zich door een aantal incidentele posten. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een vrijval van voorzieningen, hoofdzakelijk vanwege de afwikkeling van het V250-dossier met fabrikant AnsaldoBreda. Een hogere infraheffing en concessiefee hebben een negatief effect op het resultaat over het eerste half jaar van 2015.