Vorig resultaat Volgend resultaat

7 Seizoensinvloeden 9 Ingang concessies

8 Medewerkers

Het aantal medewerkers in fte is toegenomen van 25.367 ultimo 2014 naar 30.398 ultimo juni 2015. De stijging is met name het gevolg van de nieuwe ScotRail concessie.