Vorig resultaat Volgend resultaat

10 Verbonden partijen Beoordelingsverklaring

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 6 augustus 2015 hebben NS en de heer Timo Huges in goed overleg overeenstemming bereikt over de afwikkeling van het dienstverband van de heer Huges.

Utrecht, 13 augustus 2015

Raad van Bestuur

R.H.L.M. van Boxtel, CEO

E.M. Robbe, CFO