Vorig resultaat Volgend resultaat

Enkelvoudige balans per 31 december 2014 Grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2014

(in miljoenen euro's) 2014 2013
Overig resultaat 0 0
Resultaat groepsmaatschappijen na belasting 180 -43
     
Netto resultaat 180 -43