Vorig resultaat Volgend resultaat

1 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen 3 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

2 Eigen vermogen en dividend

In de aandeelhoudersvergadering van 3 maart 2015 zijn de jaarrekening over 2014 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is van de winst over de verslagperiode van € 180 miljoen een bedrag van € 132 miljoen toegevoegd aan de reserves en een bedrag van € 48 miljoen uitgekeerd als dividend.