Vorig resultaat Volgend resultaat

Schattingen en beoordelingen 2 Eigen vermogen en dividend

1 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's) 30 juni 2015 31 december 2014
     
Tot de vaste activa behorende overige financiële activa    
Voor verkoop beschikbare financiële activa 155 151
Tot einde looptijd aangehouden financiële activa 1 1
Deposito's 45  
Financiële leases 14 14
Overige financiële vaste activa 62 60
Totaal 277 226
     
Tot de vlottende activa behorende overige financiële activa    
Deposito's 299 223
     
Totaal 299 223

Onder de overige financiële vaste activa is een verstrekte lening aan HTM Personenvervoer N.V. in de vorm van cumulatief preferente aandelen opgenomen. Het verstrekte bedrag van € 30 miljoen is onderverdeeld in reële waarde van een lening (€ 26 miljoen) en reële waarde van een optie van € 4 miljoen. De waarde van de opties is gebaseerd op het cumulatieve marktconforme rendement (4%) dat NS moet terugbetalen op het moment dat zij besluit om tussentijds de leenovereenkomst te beëindigen. De waardebepaling van de optie HTM is gebaseerd op gegevens die niet op waarneembare marktgegevens is gebaseerd (niet-waarneembare input). Ten opzichte van 2014 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de gehanteerde marktgegevens.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen € 692 miljoen per 30 juni 2015 (€ 775 miljoen per 31 december 2014).