Vorig resultaat Volgend resultaat

8 Medewerkers 10 Verbonden partijen

9 Ingang concessies

HRN

De hoofrailnet-concessie (HRN) is verleend door het ministerie van I&M voor de periode 1 januari 2015 tot 1 januari 2025. De treindiensten van HSL-Zuid vallen met ingang van 1 januari 2015 ook onder de hoofdrailnet-concessie. In 2015 zal de totale gebruiks- en concessievergoeding circa € 376 miljoen bedragen voor de geïntegreerde hoofdrailnet/HSL-Zuid concessie.

ScotRail-concessie

De ScotRail-concessie is ingegaan per 1 april 2015 en heeft een looptijd van minimaal 7 jaar. Er is een verplichting tot uitvoering van de vastgestelde dienstverlening (dienstregeling, kwaliteit van de dienstregeling) tegen een van tevoren vastgelegde vergoeding van de overheid (£ 2.430 miljoen over de gehele looptijd), die jaarlijks wordt geïndexeerd. Indien het contract niet wordt nagekomen, kan de concessie worden beëindigd.