Vorig resultaat Volgend resultaat

9 Ingang concessies Gebeurtenissen na balansdatum

10 Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het arms length-principe.

Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat. Een significante transactie met een aan de Staat gelieerde onderneming (Dienst Uitvoering Onderwijs) betreft de opbrengsten van de studentenkaart (eerste halfjaar 2015: € 234 miljoen, eerste halfjaar 2014: € 226 miljoen).

Met ProRail BV, een aan de Staat gelieerde onderneming, vinden de volgende transacties plaats:

  • De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse infrastructuur bedroeg in het eerste halfjaar 2015 € 146 miljoen (eerste halfjaar 2014: € 186 miljoen).
  • Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in stations (Nieuwe Sleutel Projecten) is per 30 juni 2015 € 28 miljoen (31 december 2014 : 28 miljoen) vanuit NS toegezegd aan ProRail BV. In het eerste halfjaar van 2015 is € 16 miljoen (eerste half jaar 2014 : € 32 miljoen) betaald aan ProRail BV.

Eurofima is een 5,8% deelneming van de Groep, met deze partij gelden de volgende transacties en balansposities.

(in miljoenen euro's) eerste halfjaar 2015 eerste halfjaar 2014
     
transacties    
Rentekosten 1 1
     
  30 juni 2015 31 december 2014
balansposities    
Onderhandse lening (langlopend en kortlopend) 449 449

Verder hebben er geen significante transacties plaatsgevonden met verbonden partijen.