Vorig resultaat Volgend resultaat

5 Resultaatontwikkeling 7 Seizoensinvloeden

6 Winstbelastingen

(in miljoenen euro's) eerste halfjaar
  2015 2014
     
Resultaat voor belastingen 60 178
Permanente verschillen -16 -10
Belastbaar resultaat 44 168
     
Belastingen naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2015 en 2014 : 25%) 11 42
Effect van het belastingtarief van buitenlandse jurisdicties -7 -6
Herziening waardering belastingposities 0 11
Overige correcties 0 -2
  4 45