Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2015 NV Nederlandse Spoorwegen Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) eerste halfjaar  
  2015 2014
     
Resultaat over de verslagperiode  56 133
Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden 14 3
Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden 3 3
Niet gerealiseerde resultaten rechtsstreeks verwerkt in het eigen vermogen 17 6
     
Totaalresultaat over de verslagperiode 73 139
     
     
Toe te rekenen aan:    
De aandeelhouder van de vennootschap 73 139
Minderheidsbelang -  -
     
Totaalresultaat over de verslagperiode 73 139