Resultaten

Er zijn 71 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Afgeleide financiële instrumenten (Derivaten)

Afgeleide financiële instrumenten (Derivaten)

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Vastgoedobjecten

Vastgoedobjecten

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Voorraden

Voorraden

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Onderhanden werk in opdracht van derden

Onderhanden werk in opdracht van derden

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Bijzondere waardeverminderingen

Bijzondere waardeverminderingen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Aan komende jaren toe te rekenen baten

Aan komende jaren toe te rekenen baten

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag