Vorig resultaat Volgend resultaat

Onze impact op milieu en maatschappij Groeiproces

Gebruik van maatschappelijke impactanalyse

NS wil de resultaten van de impactanalyse integreren in strategische besluitvorming en investeringsbeslissingen. Zo kunnen we zowel sturen op het financieel en operationeel resultaat, als op het verhogen van de positieve en het verlagen van de negatieve maatschappelijke impact. Ofwel: op het verbeteren van maatschappelijke waardecreatie. In 2014 was dit bijvoorbeeld al belangrijk bij het besluit om vanaf 2015 de helft en vanaf 2018 alle elektrische treinen op duurzaam opgewekte energie te laten rijden.