Vorig resultaat Volgend resultaat

Belangrijkste inzichten maatschappelijke impactanalyse 2014 Resultaten sociaaleconomische impact door mobiliteit en reistijd

Resultaten milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

De negatieve milieu-impact is vooral het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen voor het rijden van treinen. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt luchtverontreiniging door de emissies van onder meer CO2, SO2, NOx en fijnstof. Dit heeft een negatieve impact op klimaat, natuur en gezondheid en heeft kosten voor de maatschappij tot gevolg. Ook landgebruik, afval, watergebruik en geluidsoverlast leiden tot een negatieve milieu-impact.
De huidige negatieve milieu-impact bedraagt circa 120 miljoen euro, onderverdeeld naar ongeveer 70 miljoen euro direct als gevolg van NS en circa 50 miljoen euro in de keten als gevolg van voor- en natransport en infrastructuur. Dit hebben we berekend door de maatschappelijke kosten van absolute emissies, watergebruik, landgebruik, hoeveelheid afval en geluidsoverlast op te tellen, waarbij CO2 verreweg het grootste gedeelte van de negatieve milieu-impact veroorzaakt.

Negatieve milieu-impact

Ten opzichte van 2013 is de reikwijdte van de negatieve impact berekening o.a. uitgebreid voor landgebruik van het spoor en met emissies van voor & natransport, infrastructuur, productie van treinen en de voorketen van elektriciteit en brandstofproductie. 

NS heeft een positieve milieu-impact ten opzichte van de auto. Reizen met de trein voorkomt een deel van de impact van luchtverontreiniging, doordat deze, inclusief de OV-fiets, relatief lager is dan van autoreizen en alternatief voor- en natransport. We berekenen de positieve milieu-impact ten opzichte van de auto alleen voor ‘keuzereizigers’: dit zijn reizigers die een keuze kunnen en willen maken tussen de auto en de trein. Voor 2014 was deze positieve milieu-impact ten opzichte van de auto door vermeden emissies circa 90 miljoen euro.

Vermeden emissies t.o.v. auto

 

T.o.v. 2013 is deze berekening o.a. uitgebreid door ook emissies mee te nemen die vrijkomen bij de productie van brandstoffen. 

 

Om de negatieve impact te verkleinen en de positieve milieu-impact te vergroten, heeft NS de ambitie om klimaatneutraal te worden (0 gram CO2 per reizigerskilometer) door het energieverbruik per reizigerskilometer te reduceren en door gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie voor onze activiteiten. In 2014 heeft NS een duurzaam stroomcontract met Eneco getekend waardoor per 2018 alle treinen op windenergie zullen rijden. Dat zal naar schatting resulteren in een negatieve impactreductie van circa 50 miljoen euro en een positieve impactverbetering ten opzichte van de auto van ongeveer 20 miljoen euro. Ook willen we zo veel mogelijk van ons afval reduceren en tot grondstof laten verwerken.